Comuna Frînceşti are 5 parohii cu 5 preoţi parohi. Toate parohiile au fost susţinute financiar de către APL.

Acestea sunt:

Parohia Frînceşti. Preot paroh Rădulescu Ionuţ. Biserica Frînceşti, cu hramul Sfinţii Sf. Nicolae – monument istoric –.

La această sfântă biserică am refăcut gardul împrejmuitor şi am montat un reflector pentru iluminat pe timpul nopţii. De asemenea am dotat biserica cu o instalaţie de sonorizare.  Am sprijinit pe preot în toate acţiunile de cosmetizare a curţii bisericii.

Parohia Mănăileşti. Preot paroh Iordănescu Nicolae. Biserica „Sfinţii Trei Ierarhi” din satul Genuneni (1797) este zidită din piatră şi cărămidă sub formă de corabie, cu ziduri groase; are o singură turlă din lemn acoperită cu tablă , iar pictura este în frescă, în stil bizantin.

În Mănăileşti este şi fostul schit de călugări, în prezent biserica satului cu hramul „înălţarea Domnului”, amintită pentru prima dată în 1606; este construită din piatră şi cărămidă sub formă de cruce, acoperită cu şiţă, are o singură turlă din cărămidă. Tot aici este şi Capela de cimitir, construită din bârne de stejar în 1776 este acoperită cu şiţă şi o singură turlă din blăni, acoperită tot cu şiţă, fără pictură interioară, doar cu icoane în stil bizantin.

Parohia Viişoara. Preot paroh Ilina-Bociu Ionel. Biserica cu hramul „Sfinţii Voievozi”, în satul Viişoara, a fost construită în 1806 de jupân Radu Simion, sub formă de corabie fiind construită din lemn, în 1997 a fost acoperită cu tablă. Biserica nu are pictură interioară, pe pereţi fiind expuse icoane religioase.

Parohia Dezrobiţi. Preot paroh Mihai Florin. Biserica cu hramul SF. Paraschiva

Tot de aceasta parohie ţine şi Cimitirul din Câmp.  Aici se găseşte o capelă renovată în 2012, cu hramul Cuvioasa Paraschiva .

Biserica Colnic. Preot paroh Mihai Florin. Schitul Colnic, situat pe Dealul Colnic, în satul Moşteni, construit în 1752; este zidit din piatră şi cărămidă sub formă de navă, are pridvor închis susţinut de opt coloane din cărămidă şi este lipsit de turlă.