• Modernizare drumuri de interes local în satele: Frînceşti, Dezrobiţi, Moşteni (La Bălteanu, Brigidii, Calnic);