• Înfinţare reţea inteligentă de distribuţie a gazelor naturale în comuna Frânceşti, Jud Vâlcea.