• Construire grup sanitar Şcoala Dezrobiți;
  • Modernizare drumuri de interes local în satul Coşani – Drumul Balastierei.
  • Construire Complex Sportiv comuna Frînceşti, sat Frînceşti;
  • Apărări mal (construire gabioane) Pod Mănăileşti.