Conform ISJ, în Comuna Frînceşti există la ora actuală un număr de trei şcoli generale cu clasele I-VIII şi 5 Grădiniţe cu Program Normal.

   Numărul elevilor a avut o evoluţie sinusoidală, înregistrând o scădere relativ importantă în această perioadă.

   Administraţia locală a alocat sume în creştere în ultimii ani pentru asigurarea unui climat propice procesului educativ şi de formare profesională. Astfel, au fost realizate numeroase lucrări prin alocarea de resurse de la bugetul local, bugetul de stat şi câştigarea de granturi, destinate reabilitării şi modernizării infrastructurii educaţionale. Cu toate acestea mai sunt de realizat învestiţii, în special în învăţământul preşcolar, precum şi dotarea şcolilor cu echipamente şi materiale moderne.

 

Gradinita Dezrobiţi

 

Loc de joaca Gradinita Dezrobiţi

 

Loc de joaca Şcoala Coşani

 

Şcoala Coşani

 

Şcoala Genuneni