1. Constituția României
  2. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Acte normative cu impact asupra activității instituției

  1. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
  2. OG nr. 27/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 233/2002, privind reglementarea activităţii de soluționare a petiţiilor;
  3. Legea nr. 227/2015 - Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.