• Înfiinţare reţea ape uzate şi staţie epurare în Comuna Frînceşti;