• Reabilitare Cămin Cultural Genuneni;
  • Achiziţie instalaţii aer condiţionat Primărie sediul nou;
  • Construire grup sanitar Şcoala Dezrobiţi;
  • Modernizare drumuri de interes local în satul Coşani – Drumul Balastierei;
  • Modernizare drumuri de interes local în satele: Frînceşti, Dezrobiţi, Moşteni (La Bălteanu, Brigidii, Calnic);
  • Construire zid sprijin Sala Sport comuna Frînceşti, sat Frînceşti.
  • Construire sală sport comuna Frîncești, sat Frîncești;
  • Construire grup sanitar Grădinița Genuneni;