Nr. doc.

Titlu Proiect de Dispoziție

Dată Publicare

Inițiatori

Caracter

Acțiuni

161  Delegare atributii 2023 Paraschiv Daniel Florin Individual  
160  Numire curator special 2023 Paraschiv Daniel Florin Individual  
159  Numire curator special 2023 Paraschiv Daniel Florin Individual  
158  Numire curator special 2023 Paraschiv Daniel Florin Individual  
157  Convocarea Consiliului local al comunei Frâncesti in ședință ordinară 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
156  Incetare acordare supliment energie Plesa Florian 2023 Paraschiv Daniel Florin Individual  
155  Acordare spor majorare salarii membrii proiect ,,Sisteme inteligente,,  2023 Paraschiv Daniel Florin Individual  
154  Acordare spor majorare salarii membrii proiect,, Reabilitare moderata a Postului de politie din comuna Francesti,, 2023 Paraschiv Daniel Florin Individual  
153  Acordare spor majorare salarii membrii proiect,, Reabilitare moderata a cladirilor publice din comuna Francesti,, 2023 Paraschiv Daniel Florin Individual  
152  Incetare acordare supliment energie Văduva Maria 2023 Paraschiv Daniel Florin Individual  
151  Incetare acordare supliment energie Dumitricu Ana 2023 Paraschiv Daniel Florin Individual  
150  Incetare acordare drept amg Sugaru Bogdan Arcade 2023 Paraschiv Daniel Florin Individual  
149  Incetare acordare drept vmg Plesa Florian 2023 Paraschiv Daniel Florin Individual  
148  Modificare nume din caldararu Gheorghita in Sanda Gheorghita 2023 Paraschiv Daniel Florin Individual  
147  Modificare cuantum ajutor social Apostolache Arintina. 2023 Paraschiv Daniel Florin Individual  
146  Suspendare acordare cuantum vmg Dobre Lelica 2023 Paraschiv Daniel Florin Individual  
145  Suspendare acordare cuantum vmg Bîrlan Gheorghe 2023 Paraschiv Daniel Florin Individual  
144  Incetare acordare supliment energie Dimoiu Vasilica 2023 Paraschiv Daniel Florin Individual  
143  Incetare acordare indemnizatie insotitor Muja Maria 2023 Paraschiv Daniel Florin Individual  
142  Acordare indemnizatie insotitor Dima Constantin 2023 Paraschiv Daniel Florin Individual  
141  Acordare indemnizatie insotitor Burete Elena 2023 Paraschiv Daniel Florin Individual  
140  Acordare indemnizatie insotitor Ceapă Grigore 2023 Paraschiv Daniel Florin Individual  
139  Suspendare contract de munca Bratoiu Ion Valentin 2023 Paraschiv Daniel Florin Individual  
138  Numire curator special. 2023 Paraschiv Daniel Florin Individual  
137  Rectificare act  casatorie nr. 5/2020 2023 Paraschiv Daniel Florin Individual  
136  Cu privire la desemnarea persoanelor responsabile cu acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea personalului.  2023 Paraschiv Daniel Florin Individual  
135  Numirea responsabilului cu instalatiile electrice  si mijloacele de apărare impotriva incendiilor pentru Primaria Comunei  Frâncesti. 2023 Paraschiv Daniel Florin Individual  
134  Desemnarea responsabilului cu atributii in domeniul apărării impotriva incendiilor 2023 Paraschiv Daniel Florin Individual  
133  Organizarea modului  de organizare si a responsabilitatilor  pentru apărare impotriva incendiilor pentru Primaria comunei Frâncesti 2023 Paraschiv Daniel Florin Individual  
132  Instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta 2023 Paraschiv Daniel Florin Individual  
131  Organizarea la nivelul Primariei comunei Francesti a echipei de interventie 2023 Paraschiv Daniel Florin Individual  
129  Convocarea Consiliului local al comunei Frâncesti in ședință ordinară 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
128  Reglemenatrea fumatului in cadrul Primariei Frâncesti 2023 Paraschiv Daniel Florin Individual  
127  Reglementarea utilizarii  focului deschis in cadrul Primariei Francesti 2023 Paraschiv Daniel Florin Individual  
126  Rectificare act stare civilă (nastere) Preotescu Constantin Alin 2023 Paraschiv Daniel Florin Individual  
125  Incetare  acordare supliment emergie  Sandulescu Remus 2023 Paraschiv Daniel Florin Individual  
124 Stabilire salariu  secretar general Lazar Elena Gabriela 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
123 Incetare supliment  energie Burete Claudiu 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
122 Incetare supliment energie Simion Maria 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
121 Modificare cuantum ajutor social Negru Vasile 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
120 Incetare drept ajutor social Burete Claudiu 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
119 Constituire comisie paritara 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
118 Incetare de drept a contractului de munca  Troculescu Dumitru 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
117 Acordare spor echipă implementare proiect,,  Sisteme inteligente pentru management local pentru dezvoltarea de servicii si structuri de sprijin, specializate pentru adminsistratia publica locală Frâncesti, judetul Vâlcea,, 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
116 Acordare spor echipa implementar proiect,, Reabilitare moderată a Postului de Politie din comuna Frâncesti, judetul Vâlcea. 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
115

Acordare spor,echipa de implementare proiect ,,Reabilitare moderată a cladirilor Publice din comuna Francesti, judetul Valcea,,

2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
114 Incetare acordare supliment energie Voicilă Dumitru 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
113 Incetare acordare supliment energie Lifei Elena 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
112 Incetare acordare supliment energie Dobre Valentina 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
111 Acordare indemnizatie insotitor Voicilă Dumitru 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
110 Incetare drept alocatie pentru sustinere Socată Aurel Ionuț 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
109 Incetare drept ajutor social Voicilă Dumitru 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
108 Incetare  drept ajutor social Dobre Dorina 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
107 Incetare drept ajutor social Lifei Elena 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
106  Incetare drept ajutor social Dobre Valentina 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
105 Modificare numar membri beneficiari alocatie de sprijin 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
104 Stabilire indemnizatie brută lunară viceprimar comuna Frâncesti Cioboată Dumitru – Flavius 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
103 Stabilire indemnizatie bruta lunară primar  comuna Frâncesti Daniel Florin Paraschiv 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
102 Stabilire salariu  cu 01.04.2023 Lazăr Elena Gabriela 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
101 Stabilire salariu  cu 01.04.2023 Cirezeanu  Ioana Alina 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
100 Reorganizarea comisiei de selectie a arhovei Comunei Frâncesti si numirea responsabilului de arhiva 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
99 Convocare consiliu local in sedinta ordinară 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
98 Stabilire salariu  cu 01.04.2023 Scărlătescu Ligia 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
97 Stabilire salariu  cu 01.04.2023 Ilinescu Vasilica 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
96 Stabilire salariu  cu 01.04.2023 Brătoiu  Valentin 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
95 Stabilire salariu  cu 01.04.2023 Bărbulescu  Maria 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
94 Stabilire salariu  cu 01.04.2023 Ciuraru Ion- Elvis 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
93 Stabilire salariu  cu 01.04.2023 Baicu Gheorghe- Ovidiu 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
92 Stabilire salariu  cu 01.04.2023 Mircea Claudia 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
91 Stabilire salariu  cu 01.04.2023 Iordanescu Elena Loredana 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
90 Stabilire salariu  cu 01.04.2023 Călugăritoiu Cătălina Ioana 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
89 Stabilire salariu  cu 01.04.2023 Baicu Elena Loreta 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
88 Stabilire salariu  cu 01.04.2023 Avram Elena Anisoara 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
87 Stabilire salariu  cu 01.04.2023 Voica Vasile 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
86 Stabilire salariu  cu 01.04.2023  Huidu Vasile Silviu 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
85 Stabilire salariu  cu 01.04.2023 Mustată Nicolae Ion- - 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
84 Stabilire salariu  cu 01.04.2023 Sogor Daniela mirela 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
83 Stabilire salariu  cu 01.04.2023 Baicu Maeria- Ramona 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
82 Stabilire salariu  cu 01.04.2023  Mustată Florentina 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
81 Stabilire salariu  cu 01.04.2023  Pandelica Atena 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
80 Stabilire  salariu  cu 01.04.2023,Antonie Luminita 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
79 Stabilire salariu  cu 01.04.2023 ,Tăcutu Gheorghe -Bogdan 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
78 Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii contractului privind realizarea obiectivului de investitii ,, Infiintare  retea  de canalizare  si statie epurare ape uzate in comuna Francesti, Judetul Vâlcea. 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
77 Aprobare Regulament de organizare, functionare si salarizare a personalului plătit din fonduri publice; 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
76 Incetare acordare supliment lunar de Goloșoiu Marcel. 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
75 Incetare acordare supliment lunar de energie  Buzatu Nicolae 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
74 Acordare indemnizatie insotitor Herșu Floarea 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
73 Acordare indemnizatie de insotitor Băltatu Floriana –Gabriela pentru minorul Băltatu Cosmin -Florin 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
72 Acordare indemnizatie insotitor  Guștere Elena 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
71 Incetare drept alocatie sprijin familial Birlan Nicolae 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
70 Incetare drept alocatie de sprijin familial Fazekas Gabriela 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
69 Incetare drept ajutor social Socată Aurel Ionuț 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
68 Incetare drept ajutor social Apostolache Stefania-Simona 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
67 Incetare drept ajutor social Buzatu Nicolae 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
66 Incetare drept ajutor social  Goloșoiu Marcel
2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
65  Convocarea Consiliului local al comunei Frâncesti in ședință ordinară 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
64  Modificarea cuantumului a.s.f. , incepand cu data de  01.03. 2023; 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
63  Modificarea cuantumului ajutorului social  incepand cu data de 01.03. 2023; 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
62  Stabilirea indemnizatiei pentru implementare  proiecte din fonduri externe  nerambursabile si/sau prin mecanismul de redresare si rezilienta, a domnului  Cioboată Dumitru Flavius; 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
61  Stabilirea indemnizatiei pentru implementare  proiecte din fonduri externe  nerambursabile si/sau prin mecanismul de redresare si rezilienta, a domnului Paraschiv Daniel Florin. 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
60  Constituire echipa de implementare proiect ,, Sisteme inteligente de management local pentru dezvoltarea de servicii si structuri de sprijin , specializate pentru administratia publică Frâncesti,, 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
59  Constituire echipa de implementare proiect,, Reabilitare moderată a cladirilor publice din comuna Frâncesti,, 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
58  Constituire echipa de implementare proiect ,, Reabilitare moderată a Postului de Politie din comuna Frâncesti,, 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
57  Acordare  indemnizatie de insotitor domnului Băbeanu Nicolae,persoana cu handicap grav 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
56  Incetare acordare  supliment energie electrică Din Zoița 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
55  Incetare acordare ve.m.g.  Din  Zoița 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
54  Acordare alocatie de sustinere Năfliu Remus 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
53  Constituire comisie evaluare  a performantelor profesionale  individuale  ale secretarului general al UAT Frâncesti. 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
52  Delegare atributii secretar pe perioada concediului de odihnă 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
51  Modificare cuantum asf Greerus Constantin Cosmin 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
50  Incetare acordare  asf Catâru Nicolae Gheorghe 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
49  Incetare acordare  asf  Năfliu Remus 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
48  Incetare  acordarea suplimnetului de energie electrica pentru Barbu Nicolita 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
47  Convocarea Consiliului local in sedinta extraordinară 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
46  Aprobare Plan de Pregatire pentru Situatii de Urgenta Frâncesti pentru anul 2023 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
45 Delegare atributii primar 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
44 Acordarea cuantumului privind alocatia pentru sustinerea familiei domnului Iordache Ion; 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
43 Schimbarea numelui de familie a titularului indemnizatiei de insotitor din Stanciu Maria in ionescu Maria, persoana cu handicap grav; 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
42 Acordarea indemnizatiei de insotitor doamnei Dogaru Elena, persoana  cu handicap grav 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
41 Acordarea indemnizatiei de insotitor domnului Stoiculete Ion, persoana cu handicap grav 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
40 Aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Comitetului  local pentru Situatii de Urgenta Frâncesti. 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
39 Actualizarea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta si centrul Operativ  cu activitate temporară din comuna Frâncesti 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
38 Acordarea cuantumului suplimnetului de energie electrica a unui numar de 2 beneficiari,pe perioada ianuarie 2023- 0ctombrie 2023 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
37  Convocarea Consiliului local al comunei Frâncesti in ședință ordinară 26.01.2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
36 Desemnare persoana implicată in procedura de asistenta privind completarea, depunerea si transmiterea declaratiei unice 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
35
Modificarea Dispozitiile  nr.  396- 430 din 05.12. 2022 si 447- 451 din 30.12. 2022   privind neacordarea ajutorului pentru încalzirea locuinţei  cu lemne, cărbuni, combustibili solizi  si / sau petrolieri, precum si a suplimentului de energie

 

2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
34 Constituire comisie pentru constatare pagube, evaluare 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
33 Actualizarea Unitatii Locale de Sprijin la nivelul UAT  comuna Frâncesti 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
32 Stabilire venit salarial Manda Elena Iustina 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
31 Stabilire venit salarial Troculescu Ion 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
30 Stabilire venit salarial Visan Luminita 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
29 Stabilire venit salarial  Oprea D. Dumitru 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
28 Stabilire venit salarial Rîpeanu Mihaela 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
27 Stabilire venit salarial  Unturice Maria Larisa 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
26 Stabilire venit salarial Săndulescu Maria Mihaela 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
25 Stabilire venit salarial Popescu Ilie 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
24 Stabilire venit salarial  Negoiță Elena Adriana 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
23 Stabilire venit salarial Ghitulete Elena Adriana 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
22 Stabilire venit salarial  Fugăroiu Maria 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
21 Stabilire venit salarial Erițoiu Ioana Luciana 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
20 Stabilire venit salarial  Dobre Florica Valentina 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
19 Stabilire venit salarial Cornea  Elena 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
18 Stabilire venit salarial  Cocai Mihaela 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
17 Stabilire venit salarial Cioboată Elena 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
16 Stabilire venit salarial Catîru Nicolae Gheorghe 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
15 Stabilire venit salarial  Burete Ioana 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
14 Stabilire venit salarial Boncioiu Anisoara 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
13 Stabilire venit salarial  Boncioiu Roxana Maria 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
12 Stabilire venit salarial Bodoveică Lidia 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
11 Stabilire venit salarial  Băluica Angela 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
10 Stabilire venit salarial Bancu Mirela 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
9 Stabilire venit salarial  Badea Elena 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
8 Stabilire cuantum indemnizatii cuvenite parintilor sau reprezentantilor legali ai copiilor cu handicap, precum si adultului cu handicap grav sau reprezentantului sau legal,incepand cu data de 01.01.2023 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
7 Stabilire drept ajutor social Negru Vasile 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
6 Stabilire drept la ajutor social Văduva  Mihaela 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
5 Acordare indemnizatie de insotitor Voica Constantin 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
4 Acordare indemnizatie de insotitor Dogaru  Gheorghe 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
3  Incetare acordare indemnizatie de insotitor Stuparu Paulina 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
2  Incetare acordare indemnizatie de insotitor Stoiculete Ion 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
1  Incadrarea doamnei Georgescu Maria in functia de asistent personal 2023 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
           
177  Convocarea Consiliului Local al Comunei Francesti, judetul Valcea, in sedinta ordinara in data de 18.04.2022, ora 10.00 11.04.2022  Paraschiv Daniel Florin   Normativ  
172  Delegarea atributiilor functiei publice de conducere de Secretar general al Comunei Francesti doamnei Avram Elena Anisoara, inspector superior compartimentul Impozite si taxe in cadrul aparatului de specialitate al primarului, incepand cu data de 28 martie 2022 28.03.2022  Paraschiv Daniel Florin   Normativ  
171  Modificarea raportului de serviciu al domnisoarei Dumitrascu  Maria Lavinia, avand functia publica de conducere de Secretar general al Comunei Francesti prin transfer in interesul serviciului in functia publica de conducere de Secretar general al Comunei Creteni, incepand cu data de 28 martie 2022 25.03.2022  Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
170  Suspendarea cuantumului ajutorului social acordat doamnei Mara Liliana 23.03.2022  Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
169  Suspendarea cuantumului ajutorului social acordat domnului Vaduva Iulian 23.03.2022  Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
168  Incetarea dreptului de ajutor social acordat domnului Negru Vasile 23.03.2022  Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
167  Incetarea dreptului de ajutor social acordat doamnei Gherghina Elena 23.03.2022  Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
166  Modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei acordat doamnei Ivan Diana Loredana 23.03.2022  Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
165  Modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei acordat doamnei Apostolache Stefania Simona 23.03.2022  Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
164  Incetarea dreptului de ajutor social acordat doamnei Ivan Diana Loredana 23.03.2022  Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
163

 Convocarea Consiliului Local al comunei Francesti, judetul Valcea, in sedinta extraordinara de indata in data de 23.03.2022, ora 10:00

23.03.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
162  Delegarea atributiilor primarului in perioada 20-23 atrie 2022 viceprimarului comunei Francesti  18.03.2022 Paraschiv Daniel Florin   Normativ  
161  Recuperare suma incasata necuvenit de la domnul Tarata Ion Cristian pentru persoana cu handicap grav Tarata Marian Roberto  16.03.2022 Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
160  Incetarea platii indemnizatiei de insotitor acordata domnului Tarata Ion Cristian pentru copilul cu handicap grav Tarata Marian Roberto  16.03.2022 Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
159  Incetarea platii indemnizatiei de insotitor acordata doamnei Vladescu Efrosina   15.03.2022 Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
158  Modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei acordata domnului Voicila Florin Marius si modificarea numarului membrilor de familie pentru care se acorda alocatia  15.03.2022 Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
157  Modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei acordata doamnei Vaduva Mihaela  15.03.2022 Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
156  Incetarea dreptului privind alocatia pentru sustinerea familiei acordata doamnei Bacar Marinela  15.03.2022 Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
155  Incetarea dreptului privind alocatia pentru sustinerea familiei acordata domnului Socata Aurel  15.03.2022 Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
154

 Convocarea Consiliului Local al comunei Francesti, judetul Valcea, in sedinta extraordinara de indata in data de 15.03.2022, ora 10:00

15.03.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
153

 Convocarea Consiliului Local al comunei Francesti, judetul Valcea, in sedinta ordinara in data de 15.03.2022, ora 10:00

11.03.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
152  Acordare indemnizatie de insotitor persoanei cu handicap grav Mora Vasile 03.03.2022  Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
151  Acordarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei domnului Ciuculescu Ion 03.03.2022  Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
150  Stabilirea locatiei pentru autorecenzarea asisitata, precum si a programului de lucru al recenzorilor ARA la nivelul UAT Francesti  03.03.2022  Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
149  Mofidicare cuantum alocatie pentru sustinerea familiei 03.03.2022  Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
148  Modificare cuantum ajutor social 03.03.2022  Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
147  Aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau petrolieri, precum si a suplimentului de energie doamnei Hersu Elena 03.03.2022  Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
146  Incetarea dreptului privind alocatia pentru sustinerea familiei acordata domnului Gioavla Gheorghe  01.03.2022 Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
145  Incetarea de drept a raportului de munca al domnului Mihalcea Vasile 01.03.2022  Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
144  Stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Barbulescu Maria, avand functia contractuala de bibliotecar, incepand cu data de 01 ianuarie 2022  01.03.2022  Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
143  Stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Iordanescu Elena Loredana avand functia contractuala de executie de inspector - compartimentul Contabilitate, Buget, Finante, incepand cu data de 01 ianuarie 2022  01.03.2022  Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
142  Stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Calugaritoiu Catalina Ioana avand functia contractuala de executie de consilier juridic, incepand cu data de 01 ianuarie 2022  01.03.2022  Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
141  Stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Mircea Claudia avand functia de executie de inspector - compartimentul Registru Agricol, agricultura si cadastru, incepand cu data de 01 ianuarie 2022  01.03.2022  Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
140  Stabilirea veniturilor salariale lunare ale domnului Bratoiu Valentin avand functia contractuala de executie sofer, incepand cu data de 01 ianuarie 2022  01.03.2022  Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
139  Stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Ilinescu Vasilica avand functia contractuala de Guard, gradatia 5, incepand cu data de 01 ianuarie 2022  01.03.2022  Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
138  Desemnarea functionarilor din cadrul compartimentului Asistenta sociala pentru efectuarea demersurilor necesare elaborarii Planului Local de Actiune in cadrul Grupului Local de Lucru 23.02.2022  Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
137  Constituirea comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al UAT Francesti 23.02.2022  Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
136  Constituirea comisiei de receptie a lucrarilor executate pentru obiectivul "Aparari de mal in satul Manailesti, Comuna Francesti, judetul Valcea 23.02.2022  Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
135

Convocarea Consiliului Local al comunei Francesti, judetul Valcea, in sedinta ordinara de in data in data de 28.02.2022, ora 10:00

22.02.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
134  Retinere sume acordate necuvenit  14.02.2022 Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
133  Acordare indemnizatie de insotitor persoanei cu handicap grav Huidulescu Margareta 14.02.2022  Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
132  Acordarea ajutorului social doamnei Hersu Elena 14.02.2022  Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
131  Acordarea ajutorului social doamnei Urtea Minodora 14.02.2022  Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
130  Acordare indemnizatie de insotitor persoanei cu handicap grav Muja Maria 14.02.2022  Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
129  Incetarea platii indemnizatiei de insotitor acordata doamnei Bengin Vasilica 14.02.2022  Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
128  Respingerea cereri doamnei Duta Genoveva pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie 14.02.2022  Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
127  Respingerea cereri domnului Duta Ion pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie 14.02.2022  Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
126  Respingerea cereri domnului Manda Paul pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie 14.02.2022  Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
125  Respingerea cereri domnului Fratila Ionel pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie 14.02.2022  Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
124  Respingerea cereri doamnei Mustata Aurelia pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie 14.02.2022  Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
123  Respingerea cereri domnului Burcea Dumitru pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie 14.02.2022  Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
122  Respingerea cereri domnului Cerneanu Constantiu pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie 14.02.2022  Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
121  Respingerea cereri domnului Dima Nicolae pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie 14.02.2022  Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
120  Respingerea cereri domnului Pigulin Gheorghe pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie 14.02.2022  Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
119  Respingerea cereri doamnei Spilcea Eufrosina pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie 14.02.2022  Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
118  Respingerea cereri domnului Perca Nicolae pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie 14.02.2022  Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
117  Respingerea cereri doamnei Borcan Viorica pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie 14.02.2022  Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
116  Respingerea cereri doamnei Negru Alecsandra pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie 14.02.2022 Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
115

 Instituirea curatelei pentru minora Tasedan Rebeca - Florentina si numirea doamnei Buza Maria curator special in vederea reprezentarii la dezbaterea procedurii succesorale

14.02.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
114

 Actualizarea Comisiei comunale pentru Recesamantul populatiei si locuintelor

14.02.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
113

Convocarea Consiliului Local al comunei Francesti, judetul Valcea, in sedinta extraordinara de indata in data de 10.02.2022, ora 12:00

09.02.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
112  Revocarea dispozitiei nr. 110 din 03.02.2022 pentru convocarea Consiliului Local al comunei Francesti, judetul Valcea, in sedinta ordinara in data de 10.02.2022, ora 12:00 08.02.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
111  Desemnarea persoanelo care vor face parte din comisia de receptie a lucrarilor realizate la obiectivul "Reabilitare camin cultural, sat Genueni, Comuna Francesti, judetul Valcea" 08.02.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
110  Convocarea Consiliului Local al comunei Francesti, judetul Valcea, in sedinta ordinara in data de 10.02.2022, ora 12:00 03.02.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
109  Revocarea dispozitiei nr. 77 din 10.01.2022 pentru acordarea ajutorului social acordat doamnei Urtea Minodora 03.02.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
108  Aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau petrolieri, precum si a suplimentului de energie 03.02.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
107  Constituirea comisiei de primire fizica a bunului imobil prevazut de Protocolul privind colaborarea dintre Administratia Bazinala de Apa Olt si UAT Comuna Francesti 01.02.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
106  Convocarea Consiliului Local al comunei Fraincesti, judetul Valcea, in sedinta ordinara in data de 28.01.2022, ora 14:00 21.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
104 Stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Unturice Maria Larisa, având funcția contractuală de Asistent personal, gradația 0, al persoanei cu handicap grav, Mihai Andrei Lucas, începând cu data de 01 ianuarie 2022 11.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
103 Stabilirea veniturilor salariale lunare ale domnului Unturice Bolovan Stelian, având funcția contractuală de Asistent personal, gradația 5, al persoanei cu handicap grav, Unturice Elena, începând cu data de 01 ianuarie 2022 11.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
102 Stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Săndulescu Maria Mihaela, având funcția contractuală de Asistent personal, gradația 1, al persoanei cu handicap grav, Săndulescu Ionuț Rafael, începând cu data de 01 ianuarie 2022 11.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
101 Stabilirea veniturilor salariale lunare ale domnului Popescu Ilie, având funcția contractuală de Asistent personal, gradația 5, al persoanei cu handicap grav, Popescu Elena, începând cu data de 01 ianuarie 2022 11.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
100 Stabilirea veniturilor salariale lunare ale domnului Olaru Ion, având funcția contractuală de Asistent personal, gradația 4, al persoanei cu handicap grav, Olaru Lucreția, începând cu data de 01 ianuarie 2022 11.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
99 Stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Negoiță Elena, având funcția contractuală de Asistent personal, gradația 5, al persoanei cu handicap grav, Negoiță Maria Floriana, începând cu data de 01 ianuarie 2022 11.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
98 Stabilirea veniturilor salariale lunare ale domnului  Mihalcea Vasile Gheorghe, având funcția contractuală de Asistent personal, gradația 3, al persoanei cu handicap grav, Mihalcea Gh. Vasile, începând cu data de 01 ianuarie 2022 11.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
97 Stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Ghițulete Elena Daniela, având funcția contractuală de Asistent personal, gradația 2, al persoanei cu handicap grav, Ghițutele Elena Alexandra, începând cu data de 01 ianuarie 2022 11.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
96 Stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Fugaroiu Maria, având funcția contractuală de Asistent personal, gradația 3, al persoanei cu handicap grav, FugăroiuMaria Roxana, începând cu data de 01 ianuarie 2022 11.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
95 Stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Erițoiu Ioana-Luciana, având funcția contractuală de Asistent personal, gradația 0, al persoanei cu handicap grav, Erițoiu Emanoil, începând cu data de 01 ianuarie 2022 11.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
94 Stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Dobre Florica Valentina, având funcția contractuală de Asistent personal, gradația 0, al persoanei cu handicap grav, Dobre Maria Andreea, începând cu data de 01 ianuarie 2022 11.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
93 Stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Corcea Elena, având funcția contractuală de Asistent personal, gradația 4, al persoanei cu handicap grav, Corcea Nicolae, începând cu data de 01 ianuarie 2022 11.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
92 Stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Cocai mihaela, având funcția contractuală de Asistent personal, gradația 5, al persoanei cu handicap grav, Cocai Grigore Mădălin, începând cu data de 01 ianuarie 2022 11.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
91 Stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Ciuraru Ioana, având funcția contractuală de Asistent personal, gradația 5, al persoanei cu handicap grav, Ciuraru Elena, începând cu data de 01 ianuarie 2022 11.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
90 Stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Cioboata Elena, având funcția contractuală de Asistent personal, gradația 3, al persoanei cu handicap grav, Cioboata Ana Maria, începând cu data de 01 ianuarie 2022 11.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
89 Stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Catîru Nicolae Gheorghe, având funcția contractuală de Asistent personal, gradația 3, al persoanei cu handicap grav, Văduva Elena, începând cu data de 01 ianuarie 2022 11.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
88 Stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Burete Ioana, având funcția contractuală de Asistent personal, gradația 5, al persoanei cu handicap grav, Burete Ioana Daniela, începând cu data de 01 ianuarie 2022 11.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
87 Stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Boncioiu Anișoara, având funcția contractuală de Asistent personal, gradația 4, al persoanei cu handicap grav, Boncioiu Melentina, începând cu data de 01 ianuarie 2022 11.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
86 Stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Bodoveică Lidia, având funcția contractuală de Asistent personal, gradația 0, al persoanei cu handicap grav, Bodoveică Marioara, începând cu data de 01 ianuarie 2022 11.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
85 Stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Băluică Angela, având funcția contractuală de Asistent personal, gradația 5, al persoanei cu handicap grav, Băluică valentina elena, începând cu data de 01 ianuarie 2022 11.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
84 Stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Bancu Mirela, având funcția contractuală de Asistent personal, gradația 3, al persoanei cu handicap grav, Bancu Gheorghe, începând cu data de 01 ianuarie 2022 11.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
83 Stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Badea Elena, având funcția contractuală de Asistent personal, gradația 4, al persoanei cu handicap grav, Morcoșoiu Alexandru, începând cu data de 01 ianuarie 2022 11.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
82 Stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Scărlătescu Ligia Lenți, având funcția contractuală de Mediator socio-sanitar, gradația 4, începând cu data de 01 ianuarie 2022 11.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
81 Stabilirea veniturilor salariale lunare ale domnului Brătoiu Valentin, având funcția contractuală de execuție șofer, începând cu data de 01 ianuarie 2022 11.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
80 Stabilirea veniturilor salariale lunare ale domnului Troculescu Dumitru, având funcția contractuală de execuție de paznic, începând cu data de 01 ianuarie 2022 11.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
79 Stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Ilinescu Vasilica, având funcția contractuală de guard, gradația 5, începând cu data de 01 ianuarie 2022 11.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
78 Acordarea ajutorului social domnului Buzatu Nicolae 11.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
77 Acordarea ajutorului social doamnei Urtea Minodora 10.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
76 Acordarea ajutorului social domnului Șocată Aurel - Ionuț 10.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
75 Acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei domnului Șocată Aurel - Ionuț  10.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
74 Încetarea plății indemnizației de însoțitor acordată domnului Ionescu Dumitru 06.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
73 Stabilirea indemnizației de însoțitor acordată domnului Stoiculete Constantiu pe perioadă nedeterminată începând cu data de 01.01.2022 06.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
72 Stabilirea indemnizației de însoțitor acordată doamnei Besnea Ana pe perioadă nedeterminată începând cu data de 01.01.2022 06.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
71 Stabilirea indemnizației de însoțitor acordată domnului Tarata Ion Cristian pe perioadă nedeterminată începând cu data de 01.01.2022 06.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
70 Stabilirea indemnizației de însoțitor acordată doamnei Zaică Ana pe perioadă nedeterminată începând cu data de 01.01.2022 06.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
69 Stabilirea indemnizației de însoțitor acordată domnului Trancă Gruia Aurel pe perioadă nedeterminată începând cu data de 01.01.2022 06.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
68 Stabilirea indemnizației de însoțitor acordată doamnei Țonțu Ioanape perioadă nedeterminată începând cu data de 01.01.2022 06.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
67 Stabilirea indemnizației de însoțitor acordată domnului Țântu vasile pe perioadă nedeterminată începând cu data de 01.01.2022 06.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
66 Stabilirea indemnizației de însoțitor acordată doamnei Tănasie Marieta pe perioadă nedeterminată începând cu data de 01.01.2022 06.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
65 Stabilirea indemnizației de însoțitor acordată domnului Șogor Gheorghe pe perioadă nedeterminată începând cu data de 01.01.2022 06.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
64 Stabilirea indemnizației de însoțitor acordată domnului Șogorăscu Constantin pe perioadă nedeterminată începând cu data de 01.01.2022 06.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
63 Stabilirea indemnizației de însoțitor acordată doamnei Spetie floarea pe perioadă nedeterminată începând cu data de 01.01.2022 06.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
62 Stabilirea indemnizației de însoțitor acordată doamnei Stoiculete Elena pe perioadă nedeterminată începând cu data de 01.01.2022 06.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
61  Stabilirea indemnizației de însoțitor acordată doamnei Simion Elena pe perioadă nedeterminată începând cu data de 01.01.2022 06.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
60 Stabilirea indemnizației de însoțitor acordată doamnei Scociob Eleonora pe perioadă nedeterminată începând cu data de 01.01.2022 06.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
59 Stabilirea indemnizației de însoțitor acordată doamnei Scrociob Ana pe perioadă nedeterminată începând cu data de 01.01.2022 06.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
58 Stabilirea indemnizației de însoțitor acordată doamnei Turbatu Elisaveta pe perioadă nedeterminată începând cu data de 01.01.2022 06.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
57 Stabilirea indemnizației de însoțitor acordată doamnei Văduva Maria pe perioadă nedeterminată începând cu data de 01.01.2022 06.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
56 Stabilirea indemnizației de însoțitor acordată domnului Vijulie Mihai pe perioadă determinată începând cu data de 01.01.2022 06.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
55 Stabilirea indemnizației de însoțitor acordată domnului Robu Nicolae Srin pe perioadă nedeterminată începând cu data de 01.01.2022 06.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
54 Stabilirea indemnizației de însoțitor acordată doamnei Robu Eugenia pe perioadă nedeterminată începând cu data de 01.01.2022 06.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
53 Stabilirea indemnizației de însoțitor acordată domnului Proca Nicolae pe perioadă nedeterminată începând cu data de 01.01.2022 06.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
52 Stabilirea indemnizației de însoțitor acordată doamnei Popa Maria pe perioadă nedeterminată începând cu data de 01.01.2022 06.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
51 Stabilirea indemnizației de însoțitor acordată doamnei Pleantă Ecaterina pe perioadă nedeterminată începând cu data de 01.01.2022 06.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
50 Stabilirea indemnizației de însoțitor acordată domnului Pigulin Aurel pe perioadă nedeterminată începând cu data de 01.01.2022 06.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
49 Stabilirea indemnizației de însoțitor acordată domnului Vișan Constantin pe perioadă nedeterminată începând cu data de 01.01.2022 06.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
48 Stabilirea indemnizației de însoțitor acordată domnului Vlădescu Vasile pe perioadă nedeterminată începând cu data de 01.01.2022 06.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
47 Stabilirea indemnizației de însoțitor acordată doamnei Vladescu Eufrosina pe perioadă nedeterminată începând cu data de 01.01.2022 06.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
46 Stabilirea indemnizației de însoțitor acordată doamnei Zaica Elena pe perioadă determinată începând cu data de 01.01.2022 06.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
45 Stabilirea indemnizației de însoțitor acordată domnului Pascaru Nicolae pe perioadă neliminată începând cu data de 01.01.2022 06.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
44 Stabilirea indemnizației de însoțitor acordată doamnei Pară Maria pe perioadă nedeterminată începând cu data de 01.01.2022 06.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
43 Stabilirea indemnizației de însoțitor acordată domnului Oprea Dumitru pe perioadă nedeterminată începând cu data de 01.01.2022 06.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
42 Stabilirea indemnizației de însoțitor acordată doamnei Olaru Zoia pe perioadă nedeterminată începând cu data de 01.01.2022 06.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
41 Stabilirea indemnizației de însoțitor acordată doamnei Negru Mihaela pe perioadă nedeterminată începând cu data de 01.01.2022 06.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
40 Stabilirea indemnizației de însoțitor acordată domnului Mustață Anghel pe perioadă nedeterminată începând cu data de 01.01.2022 06.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
39 Stabilirea indemnizației de însoțitor acordată doamnei Mustață denisa pe perioadă nedeterminată începând cu data de 01.01.2022 06.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
38 Stabilirea indemnizației de însoțitor acordată domnului Murgu Remus Constantin pe perioadă nedeterminată începând cu data de 01.01.2022 06.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
37 Stabilirea indemnizației de însoțitor acordată doamnei Mihailă Elena pe perioadă nedeterminată începând cu data de 01.01.2022 06.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
36 Stabilirea indemnizației de însoțitor acordată domnului Mărunțelu Emil pe perioadă nedeterminată începând cu data de 01.01.2022 06.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
35 Stabilirea indemnizației de însoțitor acordată doamnei Manda Elena Iustina pe perioadă nedeterminată începând cu data de 01.01.2022 06.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
34 Stabilirea indemnizației de însoțitor acordată doamnei Stanciu Maria pe perioadă nedeterminată începând cu data de 01.01.2022 06.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
33 Stabilirea indemnizației de însoțitor acordată doamnei Manda Elena Paula pe perioadă nedeterminată începând cu data de 01.01.2022 06.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
32 Stabilirea indemnizației de însoțitor acordată doamnei Ionescu Victorița pe perioadă nedeterminată începând cu data de 01.01.2022 06.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
31 Stabilirea indemnizației de însoțitor acordată domnului Gunie Cornel pe perioadă nedeterminată începând cu data de 01.01.2022 06.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
30 Stabilirea indemnizației de însoțitor acordată domnului Gibu Gheorghe pe perioadă nedeterminată începând cu data de 01.01.2022 06.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
29 Stabilirea indemnizației de însoțitor acordată doamnei Fugăroiu Ileana Mirela pe perioadă nedeterminată începând cu data de 01.01.2022 06.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
28 Stabilirea indemnizației de însoțitor acordată doamnei Florea Maria pe perioadă nedeterminată începând cu data de 01.01.2022 06.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
27 Stabilirea indemnizației de însoțitor acordată doamnei Enache Georgeta pe perioadă nedeterminată începând cu data de 01.01.2022 06.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
26 Stabilirea indemnizației de însoțitor acordată doamnei Dumitricu Constandina pe perioadă nedeterminată începând cu data de 01.01.2022 06.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
25 Stabilirea indemnizației de însoțitor acordată doamnei Dimoiu Elena pe perioadă nedeterminată începând cu data de 01.01.2022 06.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
24 Stabilirea indemnizației de însoțitor acordată doamnei Dima Valentina pe perioadă nedeterminată începând cu data de 01.01.2022 06.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
23 Stabilirea indemnizației de însoțitor acordată doamnei Davidescu Ana pe perioadă nedeterminată începând cu data de 01.01.2022 06.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
22 Stabilirea indemnizației de însoțitor acordată domnului Cîrstina Ion Cătălin pe perioadă nedeterminată începând cu data de 01.01.2022 06.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
21 Stabilirea indemnizației de însoțitor acordată domnului Cioacă Nicolae Daniel pe perioadă nedeterminată începând cu data de 01.01.2022 06.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
20 Stabilirea indemnizației de însoțitor acordată doamnei Chera Elena pe perioadă nedeterminată începând cu data de 01.01.2022 06.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
19 Stabilirea indemnizației de însoțitor acordată domnului Căcărează Daniel pe perioadă nedeterminată începând cu data de 01.01.2022 06.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
18 Stabilirea indemnizației de însoțitor acordată domnului Burtea Gheorghe pe perioadă nedeterminată începând cu data de 01.01.2022 06.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
17 Stabilirea indemnizației de însoțitor acordată domnului Borcan Nicolae pe perioadă nedeterminată începând cu data de 01.01.2022 06.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
16 Stabilirea indemnizației de însoțitor acordată doamnei Bulbași Aurica, pe perioadă nedeterminată începând cu data de 01.01.2022 06.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
15 Stabilirea indemnizației de însoțitor acordată doamnei Boncioiu Roxana Maria, începând cu data de 01.01.2022 06.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
14 Stabilirea indemnizației de însoțitor acordată doamnei Bîrlan Maria pe perioadă nedeterminată începând cu data de 01.01.2022 06.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
13 Stabilirea indemnizației de însoțitor acordată doamnei Bengin Vasilica pe perioadă nedeterminată începând cu data de 01.01.2022 06.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
12 Stabilirea indemnizației de însoțitor acordată doamnei Bălăcean Neonila pe perioadă nedeterminată începând cu data de 01.01.2022 06.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
11 Stabilirea indemnizației de însoțitor acordată domnului Bălă Constantin pe perioadă nedeterminată începând cu data de 01.01.2022 06.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
10 Stabilirea indemnizației de însoțitor acordată doamnei Bălă Maria pe perioadă nedeterminată începând cu data de 01.01.2022 06.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
9 Stabilirea indemnizației de însoțitor acordată doamnei Bădărău Maria pe perioadă nedeterminată începând cu data de 01.01.2022 06.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
8 Stabilirea indemnizației de însoțitor acordată domnului Stanciu Nicolae pe perioadă nedeterminată începând cu data de 01.01.2022 06.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
7 Stabilirea indemnizației de însoțitor acordată domnului Șisu Nicolae pe perioadă nedeterminată începând cu data de 01.01.2022 06.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
6 Stabilirea indemnizației de însoțitor acordată domnului Huidu Constantin pe perioadă nedeterminată începând cu data de 01.01.2022 06.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
5 Stabilirea indemnizației de însoțitor acordată doamnei David Stela pe perioadă nedeterminată începând cu data de 01.01.2022 06.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
4 Stabilirea indemnizației de însoțitor acordată doamnei Bălteanu Elena pe perioadă nedeterminată începând cu data de 01.01.2022 06.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
3 Stabilirea indemnizației de însoțitor acordată domnului Stoiculete Ion pe perioadă nedeterminată începând cu data de 01.01.2022 06.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
2  Stabilirea indemnizației de însoțitor acordată domnului Buză Nicolae pe perioadă nedeterminată începând cu data de 01.01.2022 06.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
1  Convocarea Consiliului Local al comunei Francesti, judetul Valcea, in sedinta extraordinara in data de 06.01.2022, ora 11:00 06.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
           
348   Desemnarea personei care gesioneaza bunurile la Comuna Francesti si retinerea garantiei materiale 28.12.2021  Paraschiv Daniel Florin   Normativ  
347   Avansarea in gradatia 4 a doamnei ILINESCU Vasilica, avand functia contractuala de executie de guard, incepand cu data de 01 decembrie 2021 28.12.2021  Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
346   Respingerea cererii doamnei Brinzan Ioana pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie 28.12.2021  Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
345   Respingerea cererii domnului Lungu Dumitru pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie 28.12.2021  Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
344   Aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau petrolieri, precum si a suprimentului de energie 28.12.2021  Paraschiv Daniel Florin Normativ Normativ   
343   Rectificare act de stare civila (Nastere) ce priveste pe Udroiu Elena Irina 28.12.2021  Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
342   Incetarea dreptului privind alocatia pentru sustinerea familiei acordata domnului Vaduva Dumitru 28.12.2021  Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
341   Incetarea dreptului privind alocatia pentru sustinerea familiei acordata domnului Para Mihai 28.12.2021 Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
340   Acordare indemnizatie de insotitor persoanei cu handicap grav Brozba Maria 24.12.2021 Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
339   Constituirea comisiei de receptie a lucrarilor executate pentru obiectivul de investitii "Lucrari de amenajare exterioara la Caminul Cultural, sat Genuneni,Comuna Francesti, judetul Valcea" 22.12.2021 Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
338   Convocarea Consiliului Local al comunei Francesti, judetul Valcea, in sedinta extraordinara de indata in data de 22.12.2021, ora 14:00 21.12.2021  Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
337   Constituirea comisiei de receptie a lucrarilor executate pentru obiectivul "Construire Grup Sanitar Scoala Dezrobiti, in comuna Francesti" 20.12.2021  Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
336   Constituirea comisiei de receptie a lucrarilor executate pentru obiectivul "Construire Zid de sprijin sala de sport Francesti, in comuna Francesti, judetul Valcea" 20.12.2021  Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
335   Constituirea comisiei de receptie a lucrarilor executate pentru obiectivul "Modernizare drumuri de interes local in saele Francesti, Dezrobiti si Mosteni (La Balteanu, La Brighidii, La Colnic) in Comuna Francesti, judetul Valcea" 20.12.2021  Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
334   Reluare plata ajutor social 20.12.2021  Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
333   Incetarea dreptului de ajutor social acordat domnului Scrociob Dumitru 20.12.2021  Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
332   Incetarea dreptului privind alocatia pentru sustinerea familiei acordata doamnei Birlan Georgiana 20.12.2021 Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
331   Acordarea sjutorului social domnului Vaduva Iulian 20.12.2021 Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
330   Acordarea sjutorului social domnului Mustata Doru 20.12.2021 Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
329   Acordarea sjutorului social domnului Iordanescu Dragos 20.12.2021 Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
328   Acordarea sjutorului social domnului Birlan Gheorghe 20.12.2021 Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
327   Incetarea plati indemnizatiei de insotitor acordata doamnei Gunie Elena pentru copilul Gunie Andrei Cornel 15.12.2021 Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
326   Retinere sume acordate necuvenit 14.12.2021 Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
325   Constituirea comisiei de receptie a lucrarilor executate pentru obiectivul "Modernizare Drum de interes local Drumul Balastierei" 14.12.2021  Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
324   Modificarea numelui titularului beneficiarului indemniatiei de insotitor stabilit prin dispozitia nr. 274 din 27.11.2020 13.12.2021 Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
323   Respingerea cererii domnului Lifei Virgil pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie 10.12.2021 Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
322   Respingerea cererii domnului Micu Viorel pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie 10.12.2021  Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
321   Respingerea cererii doamnei Cacareaza Aurica pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie 10.12.2021  Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
320   Respingerea cererii domnului Burete Ion pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie 10.12.2021  Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
319   Respingerea cererii doamnei Baltatu Maria pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie 10.12.2021  Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
318   Retinere sume acordate necuvenit 09.12.2021  Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
317  Retinere sume acordate necuvenit 09.12.2021 Paraschiv Daniel Florin   Normativ  
316   Retinere sume acordate necuvenit 09.12.2021  Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
315   Retinere sume acordate necuvenit 09.12.2021  Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
314   Retinere sume acordate necuvenit 09.12.2021  Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
313   Retinere sume acordate necuvenit 09.12.2021  Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
312   Retinere sume acordate necuvenit 09.12.2021  Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
311   Retinere sume acordate necuvenit  09.12.2021 Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
310   Acordare indemnizatie de insotitor persoanei cu handicap grav Vijuie Mihai  02.12.2021 Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
309   Rectificare act de stare civila (Deces) ce priveste pe Tintu Marin 26.11.2021  Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
308  Convocarea Consiliului Local al comunei Francesti, judetul Valcea, in sedinta extraordinara de indata in data de 03.12.2021, ora 15:00 26.11.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
307   Incetarea plati indemnizatiei de insotitor acordata doamnei Ciuculescu Veronica Aurora 26.11.2021  Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
306   Acordare indemnizatie de insotitor personei cu handicap gravGibu Gheorghe  26.11.2021 Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
305  Acordare indemnizatie de insotitor personei cu handicap grav Scrociob Ana 26.11.2021  Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
304  Acordarea ajutorului social domnului Negru Dan 26.11.2021  Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
303  Acordarea ajutorului social domnului Ciuculescu Ion  26.11.2021 Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
302  Acordarea ajutorului social domnului Maciuceanu Nicolae  26.11.2021 Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
301  Acordarea ajutorului social domnului Sugaru Bogdan-Arcade  26.11.2021 Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
300 Transferarea unor valori pe capitole si alineate in trimestrul IV a sumelor inscrise in Bugetul Local al Comunei Francesti, anul 2021 26.11.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
299 Recuperarea zilei de 29 noiembrie 2021 stabilita ca zi libera prin HG nr. 1237/2021 26.11.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
298 Aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau petrolieri, precum si a suplimentului de energie 25.11.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
297 Acordarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei domnului Sugaru Bogdan-Arcade 25.11.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
296 Modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei acordat domnului Birlan Nicolae Viorel si modificarea numarului membrilor de familie pentru care se acorda alocatia 23.11.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
295 Modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei acordat doamnei Didea Floarea Alina si modificarea numarului membrilor de familie pentru care se acorda alocatia 23.11.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
294 Constituirea comisiei de concurs si de solutionare a contestatiilor, privind concursul organizat in data de 17.12.2021 pentru recrutare personal contractual, consilier specializarea masuratori terestre si cadastru in cadrul compartimentului Registru agricol, agricultura si cadastru 23.11.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
293 Inceperea inventarierii bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului public si privat al comunei Francesti si constituirea Comisiei pentru inventariere 17.11.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
292 Rectificare act de stare civila (Casatorie) ce priveste pe Constantinescu Constantin si Druiu Filofteia-Amalia 17.11.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
291 Incadrarea pe durata determinata a domnului Baicu Gheorghe Ovidiu in functia de consilier personal al primarului comunei Francesti, personal contractual cu studii superioare, consilier in cadrul cabinetului demnitarului 15.11.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
290 Desemnarea domnului Ciuraru Ion Elvis - consilier personal al primarului comunei Francesti, judetul Valcea pentru a supraveghea persoanele ce trebuie sa execute ore/zile de munca in folosul comunitatii 08.11.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
289  Convocarea Consiliului Local al comunei Francesti, judetul Valcea, in sedinta ordinara in data de 15.11.2O21 ora 14:00 08.11.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
288 Revocarea dispozitiei nr. 209 din 22.07.2021 pentru acordarea ajutorului social acordat doamnei Lilea Maria 27.10.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
287 Incetarea dreptului la ajutorul social acordat doamnei Moaca Elena 27.10.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
286 Incetarea plati indemnizatiei de insotitor acordata domnului Jugastreanu Gheorghe 27.10.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
285 Incetarea dreptului privind alocatia pentru sustinerea familiei acordata domnului Din Nicolae 26.10.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
284 Incetarea dreptului la ajutorul social acordat domnului Mustata Doru 25.10.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
283 Incetarea dreptului la ajutorul social acordat domnului Birlan Gheorghe 25.10.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
282 Incetarea dreptului la ajutorul social acordat domnului Socata Ilie 25.10.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
281 Incetarea dreptului la ajutorul social acordat domnului Ioanicescu Dumitru 25.10.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
280 Incetarea dreptului la ajutorul social acordat domnului Cacareaza Vasile 25.10.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
279 Incetarea dreptului la ajutorul social acordat domnului Floarei Mircea 25.10.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
278 Incetarea dreptului la ajutorul social acordat domnului Slatineanu Victor 25.10.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
277 Incetarea dreptului la ajutorul social acordat domnului Ciuculescu Valeriu 25.10.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
276 Incetarea dreptului la ajutorul social acordat domnului Iordanescu Dragos 25.10.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
275 Numirea Comisiei pentru probleme de aparare 25.10.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
274 Numirea responsabilului cu evidenta militara 18.10.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
273 Convocarea Consiliului Local al comunei Francesti, judetul Valcea, in sedinta ordinara in data de 29.10.2021, ora 14.00 22.10.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
272 Cu privire la stabilire atributii 18.10.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
271 Acordarea ajutorului social doamnei Romila Nicoleta 04.10.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
270 Acordare indemnizatie de insotitor persoanei cu handicap grav Vaduva Dumitru 04.10.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
269  Convocarea Consiliului Local al comunei Francesti, judetul Valcea, in sedinta extraordinara de indata in data de 05.10.2021, ora 12:00 01.10.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
268 Acordare indemnizatie de insotitor persoanei cu handicap grav Birlan Maria 01.10.2021 Paraschiv Daniel Florin  Normativ  
267 Acordare indemnizatie de insotitor doamnei Tanasie Marieta pentru copilul Sugaru Teodora Maria 01.10.2021 Paraschiv Daniel Florin  Normativ  
266 Incetarea dreptului privind alocatia pentru sustinerea familiei acordat domnului Nitu Dumitru 28.09.2021 Paraschiv Daniel Florin  Normativ  
265 Incetarea dreptului privind alocatia pentru sustinerea familiei acordat domnului Eritoiu Mihai 28.09.2021 Paraschiv Daniel Florin  Normativ  
264 Incetarea dreptului privind alocatia pentru sustinerea familiei acordat domnului Eritoiu Gheorghe 28.09.2021 Paraschiv Daniel Florin  Normativ  
263 Incetarea dreptului privind alocatia pentru sustinerea familiei acordat domnului Dobre Laurentiu 28.09.2021 Paraschiv Daniel Florin  Normativ  
262 Incetarea dreptului privind alocatia pentru sustinerea familiei acordat doamnei Caldararu Monica 28.09.2021 Paraschiv Daniel Florin  Normativ  
261 Incetarea dreptului de ajutor social acordat domnului Garamia Toma Mugurel 28.09.2021 Paraschiv Daniel Florin  Normativ  
260 Incetarea dreptului de ajutor social acordat domnului Surd Gheorghe 28.09.2021 Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
259 Incetarea dreptului de ajutor social acordat domnului Bala Ion 28.09.2021 Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
258 Incetarea dreptului de ajutor social acordat doamnei Zosim Roxana Ioana 28.09.2021 Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
257 Incetarea dreptului privind alocatia pentru sustinerea familiei acordat doamnei Zosim Roxana Ioana 28.09.2021 Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
256 Suspendarea cuantumului ajutorului social acordat doamnei Hampu Constanta 28.09.2021 Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
255 Acordarea ajutorului social domnului Ghitulete Gheorghe 24.09.2021 Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
254 Incetarea dreptului la ajutorul social acordat domnului Dobre Mihail  24.09.2021 Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
253 Acordare indemnizatie de insotitor persoanei cu handicap grav Balteanu Elena 24.09.2021 Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
252 Incetarea plati indemnizatiei de insotitor acordata doamnei Ganciu Elena 24.09.2021 Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
251 Incetarea dreptului la ajutorul social acordat domnului Maciuceanu Nicolae 17.09.2021 Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
250  Incetarea dreptului la ajutorul social acordat doamnei Trusca Maria 17.09.2021 Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
249  Incetarea dreptului la ajutorul social acordat domnului Buzatu Nicolae 17.09.2021 Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
248  Incetarea dreptului la ajutorul social acordat domnului Negru Dan 17.09.2021 Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
247  Incetarea plati indemnizatiei de insotitor acordat domnului Puican Gheorghe pentru copilul Puican Alexandru Constantin 17.09.2021 Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
246  Incetarea dreptului la ajutorul social acordat domnului Vaduva Iulian 17.09.2021 Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
245  Revocarea Dispozitiei nr. 239 din 30.08.2021 pentru modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei acordat doamnei Didea Floarea Alina 17.09.2021 Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
244 Convocarea Consiliului Local al comunei Francesti, judetul Valcea, in sedinta ordinara in data de 23.09.2O21 ora 14:00 17.09.202 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
243  Desemnarea doamnei Mircea Claudia avand functia contractuala de executie de Inspector, gradul profesional asistent, in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Francesti, judetul Valcea, pentru constituirea grupului de lucru la intocmirea amenajamentelor pastorale  16.09.2021 Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
242   Desemnarea domnului Huidu Vasile Silviu, inspector in cadrul compartimentului Relatii cu publicul pentru organizarea Monitorului Oficial Local al Comunei Francesti, judetul Valcea 16.09.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
241  Constituirea comisiei pentru constatarea pagubelor, evaluarea acestora si stabilirea raspunderii civile 14.09.2021 Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
240  Modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei acordat doamnei Birlan Georguana si modificarea numarului membrilor de familie pentru care se acorda alocatia 30.08.2021 Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
239  Modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei acordat doamnei Didea Floarea Alina 30.08.2021 Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
238  Incetarea dreptului privind alocatia pentru sustinerea familiei acordata doamnei Mara Liliana 30.08.2021 Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
237  Modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei acordat domnului Iordache Ion 30.08.2021 Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
236  Modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei acordat domnului Din Nicolae 30.08.2021 Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
235  Modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei acordat doamnei Apostolache Stefania Simona 30.08.2021 Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
234  Modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei acordat doamnei Vaduva Mihaela 30.08.2021 Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
233  Acordare indemnizatie de insotitor persoanei cu handicap grav Buza Nicolae 30.08.2021 Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
232  Incetarea plati indemnizatiei de insotitor acordata domnului Gibu Ion 30.08.2021 Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
231  Incetarea dreptului de ajutor social acordat doamnei Slatineanu Sevalina 30.08.2021 Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
230  Acordarea indemnizatiei de insotitor domnului Proca Nicolae pentru adultul Proca Ina Amalia Elena 30.08.2021 Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
229  Acordarea ajutorului social domnului Greerus Constantin 30.08.2021 Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
228  Acordarea ajutorului social doamnei Cacareaza Cristina  30.08.2021 Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
227  Incetarea plati indemnizatiei de insotitor acordata domnului Popescu Ioan  30.08.2021 Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
226   Convocarea Consiliului Local al comunei Francesti, judetul Valcea, in sedinta extraordinara de indata in data de 26.08.2021, ora 17:00 26.08.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
225 Convocarea Consiliului Local al comunei Francesti, judetul Valcea, in sedinta ordinara in data de 31.09.2O21 ora 14:00 28.08.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
224  Privind constituirea unitatii de implementare a proiectului "Extindere retele inteligente de distributie gaze naturale in Orasul Babeni, judetul Valcea si infiintare sisteme inteligente de distributie gaze naturale in Comuna Francesti si Comuna Pausesti, judetul Valcea  20.08.2021 Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
223  Desemnarea viceprimarului comunei Francesti pentru a indeplini atributiile primarului pe durata 23 august-30 august 2021  20.08.2021 Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
222  Convocarea Consiliului Local al comunei Francesti, judetul Valcea, in sedinta extraordinara in data de 23.08.2021, ora 12:00 19.08.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
221  Incetarea raportului de drept a raportului de munca al doamnei Proca Genica  13.08.2021 Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
220  Avansarea in gradatia 2 a domnului HUIDU Vasile Silviu, in functia publica de excutie de Inspector, gradul profesional asistent, gradatia de vechime 1, incepand cu data de 01 iulie 2021  03.08.2021 Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
219  Constituirea comisiei pentru constatarea pagubelor, evaluarea acestora si stabilirea raspunderii civile  03.08.2021 Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
218  Constituirea Comisiei de disciplina  30.07.2021 Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
217  Rectificare act de stare civila (Casatorie) ce priveste pe ANDREICA Dumitru 30.07.2021  Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
216  Constituirea comisiei de receptie a lucrarilor executate pentru obiectivul "Reabilitare drumuri de interes local in Comuna Francesti, judetul Valcea" 23.07.2021 Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
215  Convocarea Consiliului Local al comunei Francesti, judetul Valcea, in sedinta ordinara in data de 30.07.2O21 ora 12:00 23.07.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
214  Suspendarea cuantumului ajutorului social acordat domnului Slatineanu Victor 23.07.2021 Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
213  Suspendarea cuantumului ajutorului social acordat domnului Birlan Gheorghe 23.07.2021 Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
212  Suspendarea cuantumului ajutorului social acordat domnului Floarei Mircea 22.07.2021  Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
211  Suspendarea cuantumului ajutorului social acordat domnului Cacareaza Vasile  22.07.2021 Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
210  Acordarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei domnului Mara Nicolae  22.07.2021 Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
209  Acordarea ajutorului social doamnei Lilea Maria 22.07.2021  Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
208  Acordare indemnizatie de insotitor persoanei cu handicap grav Popa Maria 22.07.2021  Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
207  Incetarea plati indemnizatiei de insotitor acordata domnului Hersu Nicolae 22.07.2021  Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
206  Incetarea plati indemnizatiei de insotitor acordata doamnei Mustata Elena 22.07.2021  Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
205  Reluare plata ajutor social 22.07.2021  Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
204  Modificare cuantum ajutor social 22.07.2021  Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
203  Suspendarea cuantumului ajutorului social acordat domnului Ciuculescu Valeriu  22.07.2021 Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
202  Suspendarea cuantumului ajutorului social acordat domnului Ioanicescu Dumitru  22.07.2021 Paraschiv Daniel Florin  Normativ   
201  Suspendarea cuantumului ajutorului social acordat domnului Mustata Doru  22.07.2021  Paraschiv Daniel Florin Normativ   
189  Convocarea Consiliului Local al comunei Francesti, judetul Valcea, in sedinta ordinara in data de 30.06.2O21 ora 14:00 24.06.2021 Paraschiv Daniel Florin  Normativ  
182  Reorganizarea, implementarea si mentinerea unui sistem de control managerial in cadrul Comunei Francesti 04.06.2021 Paraschiv Daniel Florin  Normativ  
165  Convocarea Consiliului Local al comunei Francesti, judetul Valcea, in sedinta ordinara in data de 28.05.2O21 ora 14:00 21.05.2021 Paraschiv Daniel Florin  Normativ  
154  Actualizarea comisiei speciale de inventariere a domeniului public si privat al comunei Francesti, judetul Valcea 14.04.2021 Paraschiv Daniel Florin  Normativ  
151  Desemnarea echipei de interventie pentru salvarea utilizatorilor, evacuarea bunurilor si stingerea incendiilor 13.04.2021 Paraschiv Daniel Florin  Normativ  
150  Desemnarea cadrului tehnic PSI pentru UAT Comuna francesti 13.04.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
149 Acordarea echipamentului individual de protectie 13.04.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
148  Convocarea Consiliului Local al comunei Francesti, judetul Valcea, in sedinta ordinara in data de 19.04.2O21 ora 14:00 13.04.2021 Paraschiv Daniel Florin  Normativ  
147 Numirea domnului Huidu vasile Silviu - ca functionar public de executie definitiv, in functia publica de Inspector, clasa I, gradul profesional Asistent, in cadrul Compartimentului Relatii cu Publicul, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei francesti, judetul Valcea, incepand cu data de 09.04.2021 09.04.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
146 Numirea doamnei Baicu Elena-Loreta - ca functionar public de executie definitiv, in functia publica de Consilier, clasa I, gradul profesional Asistent, in cadrul Compartimentului Taxe si Impozite, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei francesti, judetul Valcea, incepand cu data de 09.04.2021 09.04.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
145 Desemnarea doamnei Mircea Claudia, inspector cu delegare de atributii de urbanism, amenajare teritoiu si autorizarea executarii lucrarilor de constructii in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Francesti, ca agent constatator pentru controlul respectarii disciplinei in domeniul autorizarii si executarii lucrarilor de constructii pe raza unitatii administrativ teritoriale Francesti. 31.03.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
144 Incetarea plati indemnizatiei de insotitor acordata domnului Marinescu Raul 31.03.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
143 Acordare indemnizatie de insotitor persoanei cu handicap grav David Stela 31.03.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
142 Incetarea contractului individual de munca al doamnei Bociog Maria Ilona din functia de Asistent Peronal pentru persoana cu handicap grav Robu Ioana Florentina 31.03.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
141 Acordare indemnizatie de insotitor persoanei cu hndicap grav Dumitricu Constandina 29.03.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
140 Incetarea plati indemnizatiei de insotitor acordata domnului Ditoiu Ion 29.03.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
139 Acordarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei domnului Socata Aurel 26.03.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
138  Convocarea Consiliului Local al comunei Francesti, judetul Valcea, in sedinta ordinara in data de 31.03.2O21 ora 14:00 25.03.2021 Paraschiv Daniel Florin  Normativ  
137 Incetarea dreptului privind alocatia pentru sustinerea familiei acordata doamnei Padurean Raula - Romina 15.03.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
136 Acordarea ajutorului social doamnei Dobre Valentina 15.03.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
135 Incetarea dreptului privind alocatia pentru sustinerea familiei acordata domnului Iordanescu Robert Gheorghe 15.03.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
134 Incetarea dreptului privind alocatia pentru sustinerea familiei acordata doamnei Blotea Maria Alina 15.03.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
133 Acordare indemnizatie de insotitor persoanei cu handicap grav Eritoiu Emanoil 10.03.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
132 Delegarea atributiilor functiei de secretar general doamnei Avram Elena Anisoara - inspector, gradul profesional superior, compartiment impozite si taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Francesti, judetul Valcea, pe perioada concediului de odihna al domnisoarei Dumitrascu Maria Lavinia, secretar general al UAT Francesti  01.03.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
131 Incetarea dreptului de ajutor social acordat domnului Ghitulete Gheorghe 25.02.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
130 Incetarea dreptului privind alocatia pentru sustinerea familiei domnului Ciuculescu Ion 24.02.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
129 Modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei acordat domnului Greerus Constantin Cosmin si modificarea numarului membrilor de familie pentru care se acorda alocatia 24.02.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
128 Incetarea plati indemnizatiei de insotitor acordata domnului Popa Nicolae 23.02.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
127 Acordare indeminzatie de insotitor persoanei cu handicap grav Stanciu Nicolae 23.02.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
126 Acordare indemnizatie de insotitor  persoanei cu handicap grav Ditoiu Ion 23.02.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
125 Incetarea dreptului privind alocatia pentru sustinerea familiei doamnei Dumitrascu Ionela - Loredana 23.02.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
124 Acordarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei domnului Burete Cristian 23.02.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
123 Acordarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei doamnei Birlan Georgiana 23.02.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
122 Incetarea plati indemnizatiei de insotitor acordata doamnei Badea Maria 23.02.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
121 Constituirea comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale sectretarului general al UAT Francesti 19.02.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
120  Convocarea Consiliului Local al comunei Francesti, judetul Valcea, in sedinta ordinara in data de 26.02.2O21 ora 14:00 19.02.2021 Paraschiv Daniel Florin  Normativ  
119  Reorganizarea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta si a Centrului Operativ cu Activitate Temporara in comuna Francesti, judetul Valcea 16.02.2021 Paraschiv Daniel Florin  Normativ  
118  Constituirea grupului de lucru pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala a comunei Francesti, judetul Valcea pentru perioada 2021-2027 04.02.2021 Paraschiv Daniel Florin  Normativ  
117 Acordare indemnizatie de insotitor domnului Tarita Ion Cristian, pentru copilul Tarita Marian Roberto 04.02.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
116 Modificare cuantum ajutor social 25.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
115 Suspendarea cuantumului ajutorului social acordat domnului Greerus Constantin 22.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
114 Incetarea dreptului de ajutor social acordat domnului Micu Viorel 22.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
113 Incetarea plati indeminizatiei de insotitor acordata domnului Baltatanu Ovidiu 22.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
112 Incetarea plati indeminizatiei de insotitor acordata domnului Verigeanu Cristian-Victor  22.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
111 Suspendarea cuantumului ajutorului social acordat doamnei Hampu Constanta 22.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
110 Suspendarea cuantumului ajutorului social acordat doamnei Dura Ileana 22.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
109 Suspendarea cuantumului ajutorului social acordat domnului Simion Gheorghe 22.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
108 Stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Unturice Maria Larisa, având funcția contractuală de Asistent personal, gradația 0, al persoanei cu handicap grav, Unturice Andrei Lucas, începând cu data de 13 ianuarie 2021 22.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
107 Stabilirea veniturilor salariale lunare ale domnului Unturice Bolovan Stelian, având funcția contractuală de Asistent personal, gradația 5, al persoanei cu handicap grav, Unturice Elena, începând cu data de 13 ianuarie 2021 22.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
106 Stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Sandulescu Maria Mihaela, având funcția contractuală de Asistent personal, gradația 1, al persoanei cu handicap grav, Sandulescu Ionut Rafael, începând cu data de 13 ianuarie 2021 22.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
105 Stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Proca Genica, având funcția contractuală de Asistent personal, gradația 5, al persoanei cu handicap grav, Proca Ina Amalia Elena, începând cu data de 13 ianuarie 2021 22.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
104 Stabilirea veniturilor salariale lunare ale domnului Popescu Ilie, având funcția contractuală de Asistent personal, gradația 5, al persoanei cu handicap grav, Popescu Elena, începând cu data de 13 ianuarie 2021 22.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
103 Stabilirea veniturilor salariale lunare ale domnului Olaru Ion, având funcția contractuală de Asistent personal, gradația 4, al persoanei cu handicap grav, Olaru Lucretia, începând cu data de 13 ianuarie 2021 22.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
102 Stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Negoita Elena, având funcția contractuală de Asistent personal, gradația 5, al persoanei cu handicap grav, Negoita Maria Floriana, începând cu data de 13 ianuarie 2021 22.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
101 Stabilirea veniturilor salariale lunare ale domnului Mihalcea Vasile Gheoghe, având funcția contractuală de Asistent personal, gradația 3, al persoanei cu handicap grav, Mihalcea Gh. Vasile, începând cu data de 13 ianuarie 2021 22.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
100  Stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Ghițulete Elena Daniela, având funcția contractuală de Asistent personal, gradația 2, al persoanei cu handicap grav, Ghițutele Elena Alexandra, începând cu data de 13 ianuarie 2021 22.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
99  Stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Fugaroiu Maria, având funcția contractuală de Asistent personal, gradația 3, al persoanei cu handicap grav, Fugăroiu Maria Roxana, începând cu data de 13 ianuarie 2021 22.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
98  Stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Dobre Florica Valentina, având funcția contractuală de Asistent personal, gradația 0, al persoanei cu handicap grav, Dobre Maria Andreea, începând cu data de 13 ianuarie 2021 22.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
97  Stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Corcea Elena, având funcția contractuală de Asistent personal, gradația 4, al persoanei cu handicap grav, Corcea Nicolae, începând cu data de 13 ianuarie 2021 22.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
96  Stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Cocai Mihaela, având funcția contractuală de Asistent personal, gradația 5, al persoanei cu handicap grav, Cocai Grigore Mădălin, începând cu data de 13 ianuarie 2021 22.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
95  Stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Ciuraru Ioana, având funcția contractuală de Asistent personal, gradația 5, al persoanei cu handicap grav, Ciuraru Elena, începând cu data de 13 ianuarie 2021 22.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
94  Stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Cioboata Elena, având funcția contractuală de Asistent personal, gradația 3, al persoanei cu handicap grav, Cioboata Ana Maria, începând cu data de 13 ianuarie 2021 22.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
93  Stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Catîru Nicolae Gheorghe, având funcția contractuală de Asistent personal, gradația 3, al persoanei cu handicap grav, Văduva Elena, începând cu data de 13 ianuarie 2021 22.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
92  Stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Burete Ioana, având funcția contractuală de Asistent personal, gradația 5, al persoanei cu handicap grav, Burete Ioana Daniela, începând cu data de 13 ianuarie 2021 22.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
91  Stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Boncioiu Anișoara, având funcția contractuală de Asistent personal, gradația 4, al persoanei cu handicap grav, Boncioiu Melentina, începând cu data de 13 ianuarie 2021 22.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
90  Stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Bodoveică Lidia, având funcția contractuală de Asistent personal, gradația 0, al persoanei cu handicap grav, Bodoveică Marioara, începând cu data de 13 ianuarie 2021 22.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
89  Stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Bociog Maria Ilona, având funcția contractuală de Asistent personal, gradația 2, al persoanei cu handicap grav, Robu Ioana Florentina, începând cu data de 13 ianuarie 2021 22.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
88  Stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Băluică Angela, având funcția contractuală de Asistent personal, gradația 5, al persoanei cu handicap grav, Băluică Valentina Elena, începând cu data de 13 ianuarie 2021 22.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
87  Stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Bancu Mirela, având funcția contractuală de Asistent personal, gradația 3, al persoanei cu handicap grav, Bancu Gheorghe, începând cu data de 13 ianuarie 2021 22.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
86  Stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Badea Elena, având funcția contractuală de Asistent personal, gradația 4, al persoanei cu handicap grav, Morcoșoiu Alexandru, începând cu data de 13 ianuarie 2021 22.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
85  Stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Scărlătescu Ligia Lenți, având funcția contractuală de Mediator socio-sanitar, gradația 3, începând cu data de 13 ianuarie 2021 22.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
84  Acordarea indemnizatiei de insotitor pe perioada nedeterminata in cuantum de 1386 lei/lunar, doamnei Zaica Elena, incepand cu data de 13.01.2021 22.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
83  Acordarea indemnizatiei de insotitor pe perioada nedeterminata in cuantum de 1386 lei/lunar, doamnei Zaica Ana, incepand cu data de 13.01.2021 22.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
82  Acordarea indemnizatiei de insotitor pe perioada nedeterminata in cuantum de 1386 lei/lunar, doamnei Vladescu Eufrosina, incepand cu data de 13.01.2021 22.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
81  Acordarea indemnizatiei de insotitor pe perioada nedeterminata in cuantum de 1386 lei/lunar, domnului Vladescu Vasile, incepand cu data de 13.01.2021 22.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
80  Acordarea indemnizatiei de insotitor pe perioada nedeterminata in cuantum de 1386 lei/lunar, domnului Visan Constantin, incepand cu data de 13.01.2021 22.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
79  Acordarea indemnizatiei de insotitor pe perioada nedeterminata in cuantum de 1386 lei/lunar, domnului Verigeanu Cristian Victor, incepand cu data de 13.01.2021 22.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
78  Acordarea indemnizatiei de insotitor pe perioada nedeterminata in cuantum de 1386 lei/lunar, doamnei Vaduva Maria, incepand cu data de 13.01.2021 22.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
77  Acordarea indemnizatiei de insotitor pe perioada nedeterminata in cuantum de 1386 lei/lunar, doamnei Tontu Ioana, incepand cu data de 13.01.2021 22.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
76  Acordarea indemnizatiei de insotitor pe perioada nedeterminata in cuantum de 1386 lei/lunar, domnului Tantu Vasile, incepand cu data de 13.01.2021 22.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
75  Acordarea indemnizatiei de insotitor pe perioada nedeterminata in cuantum de 1386 lei/lunar, doamnei Turbatu Elisaveta, incepand cu data de 13.01.2021 22.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
74  Acordarea indemnizatiei de insotitor pe perioada nedeterminata in cuantum de 1386 lei/lunar, domnului Tranca Gruia Aurel, incepand cu data de 13.01.2021 22.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
73  Acordarea indemnizatiei de insotitor pe perioada nedeterminata in cuantum de 1386 lei/lunar, domnului Sogor Gheorghe, incepand cu data de 13.01.2021 22.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
72  Acordarea indemnizatiei de insotitor pe perioada nedeterminata in cuantum de 1386 lei/lunar, domnului Sogorascu Constantin, incepand cu data de 13.01.2021 22.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
71  Acordarea indemnizatiei de insotitor pe perioada nedeterminata in cuantum de 1386 lei/lunar, doamnei Stoiculete Elena, incepand cu data de 13.01.2021 22.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
70  Acordarea indemnizatiei de insotitor pe perioada nedeterminata in cuantum de 1386 lei/lunar, doamnei Spetie Floarea, incepand cu data de 13.01.2021 22.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
69  Acordarea indemnizatiei de insotitor pe perioada nedeterminata in cuantum de 1386 lei/lunar, doamnei Simion Elena, incepand cu data de 13.01.2021 22.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
68  Acordarea indemnizatiei de insotitor pe perioada nedeterminata in cuantum de 1386 lei/lunar, doamnei Scrociob Eleonora, incepand cu data de 13.01.2021 22.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
67  Acordarea indemnizatiei de insotitor pe perioada nedeterminata in cuantum de 1386 lei/lunar, domnului Robu Nicolae Sorin, incepand cu data de 13.01.2021 22.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
66  Acordarea indemnizatiei de insotitor pe perioada nedeterminata in cuantum de 1386 lei/lunar, doamnei Robu Eugenia, incepand cu data de 13.01.2021 22.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
65  Acordarea indemnizatiei de insotitor pe perioada nedeterminata in cuantum de 1386 lei/lunar, domnului Puican Gheorghe, incepand cu data de 13.01.2021 22.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
64  Acordarea indemnizatiei de insotitor pe perioada nedeterminata in cuantum de 1386 lei/lunar, domnului Popescu Ioan, incepand cu data de 13.01.2021 22.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
63  Acordarea indemnizatiei de insotitor pe perioada nedeterminata in cuantum de 1386 lei/lunar, domnului Popa Nicolae, incepand cu data de 13.01.2021 22.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
62  Acordarea indemnizatiei de insotitor pe perioada nedeterminata in cuantum de 1386 lei/lunar, domnului Popa Mihail, incepand cu data de 13.01.2021 22.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
61  Acordarea indemnizatiei de insotitor pe perioada nedeterminata in cuantum de 1386 lei/lunar, doamnei Pleanta Ecaterina, incepand cu data de 13.01.2021 22.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
60  Acordarea indemnizatiei de insotitor pe perioada nedeterminata in cuantum de 1386 lei/lunar, domnului Pigulin Aurel, incepand cu data de 13.01.2021 22.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
59  Acordarea indemnizatiei de insotitor pe perioada nedeterminata in cuantum de 1386 lei/lunar, doamnei Para Maria, incepand cu data de 13.01.2021 22.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
58  Acordarea indemnizatiei de insotitor pe perioada nedeterminata in cuantum de 1386 lei/lunar, domnului Oprea Dumitru, incepand cu data de 13.01.2021 22.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
57  Acordarea indemnizatiei de insotitor pe perioada nedeterminata in cuantum de 1386 lei/lunar, doamnei Olaru Zoia, incepand cu data de 13.01.2021 22.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
56  Acordarea indemnizatiei de insotitor pe perioada nedeterminata in cuantum de 1386 lei/lunar, doamnei Negru Mihaela, incepand cu data de 13.01.2021 22.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
55  Acordarea indemnizatiei de insotitor pe perioada nedeterminata in cuantum de 1386 lei/lunar, domnului Mustata Anghel, incepand cu data de 13.01.2021 22.01.2021  Paraschiv Daniel Florin Normativ  
54  Acordarea indemnizatiei de insotitor pe perioada nedeterminata in cuantum de 1386 lei/lunar, doamnei Mustata Elena, incepand cu data de 13.01.2021 22.01.2021  Paraschiv Daniel Florin Normativ  
53  Acordarea indemnizatiei de insotitor pe perioada nedeterminata in cuantum de 1386 lei/lunar, doamnei Mustata Denisa, incepand cu data de 13.01.2021 22.01.2021  Paraschiv Daniel Florin Normativ  
52  Acordarea indemnizatiei de insotitor pe perioada nedeterminata in cuantum de 1386 lei/lunar, domnului Murgu Remus Constantin, incepand cu data de 13.01.2021 22.01.2021  Paraschiv Daniel Florin Normativ  
51  Acordarea indemnizatiei de insotitor pe perioada nedeterminata in cuantum de 1386 lei/lunar, doamnei Mihaila Elena, incepand cu data de 13.01.2021 22.01.2021  Paraschiv Daniel Florin Normativ  
50  Acordarea indemnizatiei de insotitor pe perioada nedeterminata in cuantum de 1386 lei/lunar, domnului Maruntelu Emil, incepand cu data de 13.01.2021 22.01.2021  Paraschiv Daniel Florin Normativ  
49  Acordarea indemnizatiei de insotitor pe perioada nedeterminata in cuantum de 1386 lei/lunar, domnului Marinescu Raul, incepand cu data de 13.01.2021 22.01.2021  Paraschiv Daniel Florin Normativ  
48  Acordarea indemnizatiei de insotitor pe perioada nedeterminata in cuantum de 1386 lei/lunar, doamnei Mara Florina Elena, incepand cu data de 13.01.2021 22.01.2021  Paraschiv Daniel Florin Normativ  
47  Acordarea indemnizatiei de insotitor pe perioada nedeterminata in cuantum de 1386 lei/lunar, doamnei Manda Elena iustina, incepand cu data de 13.01.2021 22.01.2021  Paraschiv Daniel Florin Normativ  
46  Acordarea indemnizatiei de insotitor pe perioada nedeterminata in cuantum de 1386 lei/lunar, doamnei Manda Elena Paula, incepand cu data de 13.01.2021 22.01.2021  Paraschiv Daniel Florin Normativ  
45  Acordarea indemnizatiei de insotitor pe perioada nedeterminata in cuantum de 1386 lei/lunar, domnului Jugastreanu Gheoghe, incepand cu data de 13.01.2021 22.01.2021  Paraschiv Daniel Florin Normativ  
44  Acordarea indemnizatiei de insotitor pe perioada nedeterminata in cuantum de 1386 lei/lunar, doamnei Ionescu Maria, incepand cu data de 13.01.2021 22.01.2021  Paraschiv Daniel Florin Normativ  
43  Acordarea indemnizatiei de insotitor pe perioada nedeterminata in cuantum de 1386 lei/lunar, doamnei Ionescu Victorita, incepand cu data de 13.01.2021 22.01.2021  Paraschiv Daniel Florin Normativ  
42  Acordarea indemnizatiei de insotitor pe perioada nedeterminata in cuantum de 1386 lei/lunar, domnului Ionescu Dumitru, incepand cu data de 13.01.2021 22.01.2021  Paraschiv Daniel Florin Normativ  
41  Acordarea indemnizatiei de insotitor pe perioada nedeterminata in cuantum de 1386 lei/lunar, domnului Huidu Constantin, incepand cu data de 13.01.2021 22.01.2021  Paraschiv Daniel Florin Normativ  
40  Acordarea indemnizatiei de insotitor pe perioada nedeterminata in cuantum de 1386 lei/lunar, doamnei Horelu Victoria, incepand cu data de 13.01.2021 22.01.2021  Paraschiv Daniel Florin Normativ  
39  Acordarea indemnizatiei de insotitor pe perioada nedeterminata in cuantum de 1386 lei/lunar, domnului Hersu Nicolae, incepand cu data de 13.01.2021 22.01.2021  Paraschiv Daniel Florin Normativ  
38  Acordarea indemnizatiei de insotitor pe perioada nedeterminata in cuantum de 1386 lei/lunar, domnului Gunie Cornel, incepand cu data de 13.01.2021 22.01.2021  Paraschiv Daniel Florin Normativ  
37  Acordarea indemnizatiei de insotitor pe perioada nedeterminata in cuantum de 1386 lei/lunar, doamnei Gunie Elena, incepand cu data de 13.01.2021 22.01.2021  Paraschiv Daniel Florin Normativ  
36  Acordarea indemnizatiei de insotitor pe perioada nedeterminata in cuantum de 1386 lei/lunar, domnului Gibu Ion, incepand cu data de 13.01.2021 22.01.2021  Paraschiv Daniel Florin Normativ  
35  Acordarea indemnizatiei de insotitor pe perioada nedeterminata in cuantum de 1386 lei/lunar, doamnei Ganciu Elena, incepand cu data de 13.01.2021 22.01.2021  Paraschiv Daniel Florin Normativ  
34  Acordarea indemnizatiei de insotitor pe perioada nedeterminata in cuantum de 1386 lei/lunar, doamnei Fugaroiu Ileana Mirela, incepand cu data de 13.01.2021 22.01.2021  Paraschiv Daniel Florin Normativ  
33  Acordarea indemnizatiei de insotitor pe perioada nedeterminata in cuantum de 1386 lei/lunar, doamnei Florea Maria, incepand cu data de 13.01.2021 22.01.2021  Paraschiv Daniel Florin Normativ  
32  Acordarea indemnizatiei de insotitor pe perioada nedeterminata in cuantum de 1386 lei/lunar, doamnei Enache Georgeta, incepand cu data de 13.01.2021 22.01.2021  Paraschiv Daniel Florin Normativ  
31  Acordarea indemnizatiei de insotitor pe perioada nedeterminata in cuantum de 1386 lei/lunar, doamnei Dima Valentina, incepand cu data de 13.01.2021 22.01.2021  Paraschiv Daniel Florin Normativ  
30  Acordarea indemnizatiei de insotitor pe perioada nedeterminata in cuantum de 1386 lei/lunar, doamnei Davidescu Ana, incepand cu data de 13.01.2021  22.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
29  Acordarea indemnizatiei de insotitor pe perioada nedeterminata in cuantum de 1386 lei/lunar, domnului Cirstina Ion Catalin, incepand cu data de 13.01.2021 22.01.2021  Paraschiv Daniel Florin Normativ  
28  Acordarea indemnizatiei de insotitor pe perioada nedeterminata in cuantum de 1386 lei/lunar, doamnei Ciuculescu Veronica Aurora, incepand cu data de 13.01.2021 22.01.2021  Paraschiv Daniel Florin Normativ  
27  Acordarea indemnizatiei de insotitor pe perioada nedeterminata in cuantum de 1386 lei/lunar, domnului Cioaca Constantin Daniel, incepand cu data de 13.01.2021 22.01.2021  Paraschiv Daniel Florin Normativ  
26  Acordarea indemnizatiei de insotitor pe perioada nedeterminata in cuantum de 1386 lei/lunar, doamnei Chera Elena, incepand cu data de 13.01.2021 22.01.2021  Paraschiv Daniel Florin Normativ  
25  Acordarea indemnizatiei de insotitor pe perioada nedeterminata in cuantum de 1386 lei/lunar, domnului Cacareaza Daniel, incepand cu data de 13.01.2021 22.01.2021  Paraschiv Daniel Florin Normativ  
24  Acordarea indemnizatiei de insotitor pe perioada nedeterminata in cuantum de 1386 lei/lunar, domnului Burtea Gheorghe, incepand cu data de 13.01.2021 22.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
23  Acordarea indemnizatiei de insotitor pe perioada nedeterminata in cuantum de 1386 lei/lunar, doamnei Bulbasi Aurica, incepand cu data de 13.01.2021 22.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
22  Acordarea indemnizatiei de insotitor pe perioada nedeterminata in cuantum de 1386 lei/lunar, domnului Borcan Nicolae, incepand cu data de 13.01.2021 22.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
21  Acordarea indemnizatiei de insotitor pe perioada nedeterminata in cuantum de 1386 lei/lunar, doamnei Boncioiu Roxana Maria, incepand cu data de 13.01.2021 22.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
20  Acordarea indemnizatiei de insotitor pe perioada nedeterminata in cuantum de 1386 lei/lunar, doamnei Besnea Ana, incepand cu data de 13.01.2021 22.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
19  Acordarea indemnizatiei de insotitor pe perioada nedeterminata in cuantum de 1386 lei/lunar, doamnei Bengin Vasilica, incepand cu data de 13.01.2021 22.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
18  Acordarea indemnizatiei de insotitor pe perioada nedeterminata in cuantum de 1386 lei/lunar, domnului Baltatanu Ovidiu, incepand cu data de 13.01.2021 22.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
17  Acordarea indemnizatiei de insotitor pe perioada nedeterminata in cuantum de 1386 lei/lunar, domnului Bala Constantin, incepand cu data de 13.01.2021 22.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
16  Acordarea indemnizatiei de insotitor pe perioada nedeterminata in cuantum de 1386 lei/lunar, doameni Bala Maria, incepand cu data de 13.01.2021 22.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
15  Acordarea indemnizatiei de insotitor pe perioada nedeterminata in cuantum de 1386 lei/lunar, doameni Badarau Maria, incepand cu data de 13.01.2021 22.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
14  Acordarea indemnizatiei de insotitor pe perioada nedeterminata in cuantum de 1386 lei/lunar, doameni Badea Maria, incepand cu data de 13.01.2021 22.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
13 Acordarea indemnizatiei de insotitor pe perioada nedeterminata in cuantum de 1386 lei/lunar, doameni Andreica Felicia, incepand cu data de 13.01.2021 22.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
12 Incetarea dreptului la ajutorul social doamnei Vladu Elena 22.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
11 Incetarea dreptului la ajutorul social domunului Urtea Ion 22.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
10 Incetarea dreptului la ajutorul social domunului Birlan Gunter-Constantin 22.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
9 Acordare indeminzatie de insotitor persoanei cu handicap grav Dimoiu Elena 22.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
8 Acordare indeminzatie de insotitor persoanei cu handicap grav Stoiculete Constantiu 22.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
7 Acordare indeminzatie de insotitor persoanei cu handicap grav Stoiculete Ion 22.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
6  Incetarea plati indeminzatiei de insotitor acordata doameni Tintu Victoria 22.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
5  Convocarea Consiliului Local al comunei Francesti, judetul Valcea, in sedinta ordinara in data de 28.01.2O21 ora 14:00 22.01.2021 Paraschiv Daniel Florin  Normativ  
4  Stabilirea programului de lucru, a programului de lucru cu publicul si a programului de audiente in Primaria comunei Francesti 19.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
3  Mentinerea delegarii atributiilor de stare civila de catre domnul Tacutu Gheorghe Bogdan, inspector in cadrul compartimentului Resurse Umane 19.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
2  Convocarea Consiliului Local al comunei Francesti, judetul Valcea, in sedinta extraordinara in data de 07.01.2021, ora 14:00 05.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
1  Constituirea comisiei de evaluare oferte pentru atribuirea contractului de achiziție publică-proiectare și executie privind obietivul "Modernizare drum de interes local "Drumul Balastierei", Comuna Francesti, judetul Valcea" 04.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
           
263  Delimitarea sectiilor de votare stabilite in localitatea Francesti, judetul valcea, in vederea organizarii si desfasurarii alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2020 06.11.2020 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
205  Stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral la alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020 24.08.2020 Paraschiv Daniel Florin Normativ  
143  Identificarea persoanelor in varsta de peste 65 ani, fara sustinatori sau alta forma de ajutor, si asigurarea sprijinului acostora in realizarea unor servicii 24.03.2020 Paraschiv Daniel Florin Normativ