-       Modernizare drumuri de interes local în sat Coşani (La Ionescu, la Cică, La Niţoi, La Ivănoiu, La Ismana) 

-          Reabilitare drumuri de interes local în Comuna Frînceşti, Jud Vâlcea, satele Viişoara şi Mănăileşti (Moşteni) 

-          Alimentare cu apă a satelor Surpatele, Băluţoaia, Moşteni, Dezrobiţi, Coşani, Frînceşti, Viişoara, Com. Frînceşti, Jud. Vâlcea

-          Construire sediu primărie Frînceşti

-          Reabilitare,  modernizare şi extindere şcoala cu clasele I-VIII Frînceşti

-          Parteneriat cu fundaţia World Vision şi DGASPC, „Prevenirea sarcinilor nedorite”, program pentru sprijinirea femeilor defavorizate.

-          Regularizare pârâu Bistriţa

-          Reabilitare, modernizare şi extindere dispensar uman Sat Frînceşti, Comuna Frînceşti, jud Vâlcea

-       Reabilitare cămin cultural Genuneni